www.Alouc.com – Một chủ doanh nghiệp đã trả những khách tới Úc theo diện du lịch kết hợp lao động (backpacker) chỉ có $1.35 đô la Úc một giờ làm việc sau khi lôi kéo họ tới một vùng xa xôi hẻo lánh ở...