Tin Tức Nước Úc – ‘Tôi không giúp vợ rửa bát vì tôi cũng dùng những món đó’, thông điệp của anh chồng ở Australia khiến hàng trăm nghìn người thích. Một bài đăng mới đây có tên “Tôi không giúp vợ”...