Suốt 22 năm kể từ ngày có vợ, anh Ngọc Phan, người Việt sống ở Australia, chưa từng la cà sau giờ làm hay đi nhậu.   Là người Việt Nam, định cư tại Australia, vợ chồng chị Lâm Anh Đào đang có cuộc...