Không chỉ là du học Úc mà du học ở bất cứ nơi nào thì vấn đề chỗ ở luôn được các du học sinh quan tâm nhất. Mối quan tâm lớn nhất và đầu tiên chính là sẽ ở ký túc xá hay ở trọ? Chúng ta cùng tìm hiểu...