Khi các bạn trẻ sang một đất nước mới du học, gia đình ở Việt Nam thường tìm kiếm và gửi gắm các bạn đến ở nhà người thân như họ hàng hoặc bạn bè quen của phụ huynh. Với suy nghĩ “không đâu bằng nhà...