(www.Alouc.com) – Mỗi chai được bán với giá 18 NDT (gần 60.000 đồng), rẻ hơn rất nhiều các loại không khí ngoại nhập tại đây. Không khí sạch đóng chai, đóng túi không còn là sản phẩm xa lạ với người...