Bảo lãnh đồng tính ở Úc Luôn có các hồ sơ khiến chúng tôi mãi mãi không bao giờ quên. Đó là những câu chuyện đầy éo le, nhiều tình tiết ẩn khuất, khó phân bua và phần thắng thì mong manh. Vụ xử bảo...