Báo Alo Úc – Người đứng đầu Bộ Bảo Vệ Biên Phòng Úc (ABF) khẳng định cơ quan của họ có trách nhiệm trong việc thực hiện giảm thiểu con số dân cư sống bất hợp pháp tại quốc gia của họ mặc dù các nghiên...