Chồng tương lai của tôi có thu nhập khá cao nhưng vẫn sống nhà thuê tại Úc, bản thân tôi có thu nhập tương đối nhưng sắp có nhà tại Hà Nội. Vậy tôi nên theo chồng sang Úc sinh sống hay dẫn anh về Việt...