Theo con số thống kê từ Lãnh sự quán Úc tại TPHCM, số sinh viên học sinh Việt Nam đang theo học ở các cơ sở đào tạo và các trường đại học tại Úc là rất lớn. Du học sinh Việt Nam tốt nghiệp hàng năm...