Đất đai nước Úc mênh mông, nhưng không phải vùng nào cũng sống được, bởi có những nơi hạn hán quanh năm. Ngược lại, có những chỗ thiên nhiên ưu đãi, nguồn nước dồi dào, có đủ sông suối, ao hồ. Đó là...