(www.Alouc.com) – Những ngày đầu sang Australia, điểm đến đầu tiên của tôi chính là thành phố Sydney. Cảm giác thật bỡ ngỡ, nhớ nhà, những người thân. Nói gì đi nữa, hai tiếng quê hương vẫn thiêng...