(www.Alouc.com) – Câu chuyện của những thuyền nhân – Họ đến từ nhiều nơi trên thế giới, có những cảnh đời khác nhau – Nhưng tất cả đều xem nước Úc là nhà của mình. Vào tháng 4/1976, một chiếc thuyền...