(www.Alouc.com) – Australia là đất nước của vô vàn những điều kỳ lạ và của những sinh vật đáng sợ. Hiển nhiên, người Australia không phải chỉ biết có con kangaroo. Australia chính là miền đất tốt lành...