(www.Alouc.com) – Thành phố Norseman, tây Australia hứng chịu 33 trận động đất trong tháng 7 vừa qua. Một tháng trước đó, hầu như ngày nào Norseman cũng bị động đất. Trận động đất đầu tiên, mạnh 5 độ...