(www.Alouc.com) – Sang Mỹ khi 18 tuổi, không bằng cấp, tiếng Anh nhưng nay chị Hằng đang làm trong một công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh thêm. Trong ngôi nhà xinh đẹp ở thành phố Boise (Idaho, Mỹ),...