(www.Alouc.com) – Các nghiên cứu mới đã phát hiện khi sử dụng cần sa thường xuyên, não bộ sẽ bị phụ thuộc vào nó do hệ thống củng cố trong não (brain’s reward system) đã bị tổn thương vĩnh viễn. Sau...