(www.Alouc.com) – Đầu bếp khắp thế giới đang khen ngợi hương vị của loại nước mắm Red Boat do doanh nhân Cuong Pham sản xuất ở Phú Quốc. Giống như những câu chuyện thành công kinh điển, chuyện về hãng...