6 địa điểm tắm nước khoáng thiên nhiên ở Úc bạn phải thử một lần trong đời

Đăng ngày

Nước khoáng nóng thiên nhiên đã được sử dụng như một thuỷ pháp chữa bệnh kỳ diệu hàng ngàn năm nay và được công nhận rộng rãi nhất ở Châu Âu và Nhật Bản. Không cần phải đi tận Châu Âu hay Nhật Bản, bạn sẽ ngạc nhiên vì nước Úc có rất nhiều địa điểm…