Người đàn ông 56 tuổi ở Đức đã không thể nhớ chiếc xe mình đậu ở đâu từ 20 năm trước. Giờ đây cảnh sát báo ông đến nhận tài sản, có điều nó đã bị rỉ sét. Ngày 16-11, báo Đức Augsberger Allgemein đưa...