(www.Alouc.com) – Camera quan sát ban đêm ghi lại hình ảnh sinh vật lạ vừa giống mèo vừa giống kangaroo luồn lách qua bụi cỏ thấp tìm kiếm thức ăn ở khu rừng phía bắc thành phố Sydney, Australia. Đoạn...