www.Alouc.com – Những cô gái ‘lỡ’ có con khi đang tuổi đến trường vẫn được tiếp tục đi học và có người chăm con trong khi học ở một ngôi trường tại Úc. Những nữ sinh khi đang đi học nhưng chẳng may…...