(www.Alouc.com) – Trong khi một số sinh viên đại học có thể phải vật lộn để phân bố chi tiêu và tiết kiệm tiền thì một sinh viên ngành toán học và kỹ thuật đã chứng minh rằng điều đó là có thể. Sinh...