(www.Alouc.com) – Nam khách hàng đến quầy check-in muộn nên giữa anh này và nữ nhân viên hãng hàng không Vietjet đã xảy ra tranh cãi. Sau đó, nhân viên hãng này đã có hành động xé vé trước mặt nhiều...