www.Alouc.com – Một học sinh trung học sẽ phải hầu toà vào cuối tháng nay, về tội tấn công nữ giáo viên tại Trường trung học cộng đồng Kalgoorlie-Boulder. Nữ sinh 15 tuổi đến từ Boulder bị buộc tội...