Diễn viên gốc Việt và cũng là ngôi sao trên Youtube – cô Natalie Tran đang chỉ trích hãng bảo hiễm AAMI Insurance vì gửi cho cô một tờ quảng cáo trông không khác gì một hóa đơn thu tiền thật sự. Vào...