(www.Alouc.com) – Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama trước là một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới, nhưng khi đi ra nước ngoài vẫn cần đến hộ chiếu nhưng Nữ hoàng Anh thì không … Thậm chí, khi...