www.Alouc.com – Khi đi xuống từ đỉnh núi, cô cảm thấy rất mệt mỏi và không còn năng lượng. Một người phụ nữ ở Melbourne, Úc đã thiệt mạng sau khi leo lên đỉnh núi Everest. Cô là một giảng viên đại...