Tin Nước Úc – Kate, từ Australia, nhận thấy có điều bất thường khi điện thoại đổ chuông vào lúc nửa đêm, cuộc gọi đã khiến gia đình cô thay đổi mãi mãi. Đó là một tối thứ sáu bình thường như bao buổi...