Báo Alo Úc – Một ngày cuối tháng 7/2014, Anna Bowditch bị gãy chân khi du lịch ở Hawaii và không hề biết rằng đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Mùa hè năm 2014, Anna Bowditch, nữ du khách đến...