(www.Alouc.com) – Kế hoạch một mình “đi bụi” khắp châu Âu chỉ trong vòng chưa đầy một tháng của Hoàng Ngọc Quỳnh ra đời sau một giờ đồng hồ. Chuyến đi để lại cho cô nhiều kỷ niệm và bài học quý giá....