Tin Tức Nước Úc – Jessica Pearce là một CEO (Giám đốc điều hành) người Australia, hiện đang điều hành một doanh nghiệp cỡ vừa. Cô luôn tìm mọi cách để giúp đỡ những người vô gia cư. Lý do cô làm việc...