(www.Alouc.com) – Một nữ phục vụ kiêm nhân viên pha chế rượu ở nhà hàng Mỹ bật khóc khi được khách hàng boa 900 USD trong lúc cô đang mang thai và gia đình khó khăn. Sarah Clark làm trong một nhà hàng...