(www.Alouc.com) – Sau khi viết mail gợi ý về việc ở miễn phí khách sạn, một blogger nổi tiếng đã bị người chủ làm cho bẽ mặt. Sự việc xảy ra vào 16/1, khi Elle Darby, một cái tên nổi tiếng trên mạng...