(www.Alouc.com) – Một người đàn ông ở Mỹ thất vọng về quan chức địa phương đến mức quyết định nộp thuế bằng 725 kg tiền xu. Nick Stafford, bang Virginia, mang 5 xe cút kít chở tiền xu đến Cục quản lý...