Người nước ngoài làm công việc thời vụ tại các nông trại Australia đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng tình dục và bóc lột sức lao động.  Hôm đó là một ngày nóng nực, nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C....