Du lịch Úc – Chúng tôi đến quầy giao dịch. Nhân viên trang trại vui vẻ chào đón và trao cho chúng tôi mỗi người một chiếc giỏ. Trước đó, chúng tôi đã đọc kỹ những lời dặn dò trên tấm bảng. Chúng tôi...