(www.Alouc.com) – Hàng năm anh Đặng Quang Hữu cho khoảng 600 hộ nông dân vay hai tỷ đồng không tính lãi để phát triển kinh tế. Anh Đặng Quang Hữu 43 tuổi, trong đó gần nửa phần đời gắn bó với nghề...