(www.Alouc.com) – Như giấc mơ cổ tích, cuộc đời của những em bé này đã hoàn toàn được thay đổi kể từ khi được những ngôi sao nổi tiếng của thế giới từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc,… nhận nuôi. Từ em bé bất hạnh...