(www.Alouc.com) – Ngôi nhà có thiết kế lưới gỗ rất độc đáo, bất cứ ai qua đây cũng phải ngoái nhìn. Mặt tiền của ngôi nhà có thiết kế lưới gỗ thú vị. Nó có vẻ rất độc đáo và đẹp mắt mà bất cứ ai đi...