Thiếu quê hương là một buổi sáng thức dậy, mắt nhắm mắt mở bật nói bằng tiếng Việt với cô bạn cùng phòng người Úc để rồi ngơ ngác khi bạn hỏi, “Are you speaking in Vietnamese to me?’   Tối nay ngồi...