Chỉ còn bốn tháng nữa thôi, tôi sẽ rời xa Melbourne, rời xa Australia. Có lẽ không biết có còn cơ hội trở lại hay không nên mặc dù chưa xa nó tôi đã thấy nhớ nó rồi. (Nguyễn Thị Hoàng Yến) Đây đất...