(www.Alouc.com) – Cảnh sát đã mới bắt được lại thêm 2 người trốn khỏi trung tâm giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên Malmsbury ở Victoria. Hai người nói trên bị phát hiện đang đi bộ và cởi trần cách...