Úc: Phạm nhân nổi loạn trong trại giáo dưỡng ở Victoria, 15 người trốn thoát

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Cảnh sát đã mới bắt được lại thêm 2 người trốn khỏi trung tâm giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên Malmsbury ở Victoria. Hai người nói trên bị phát hiện đang đi bộ và cởi trần cách Malmsbury 5km. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã được gọi đến trại giáo dưỡng sau…