Nỗi khổ mang danh Việt kiều

Đăng ngày

Không ít Việt kiều về thăm quê rồi kêu trời bởi chi phí tốn kém, từ quà cáp, du dịch, ăn uống, mua sắm… không chỉ cho người thân trong nhà mà cả họ hàng dòng tộc. Vài năm lại đây, nhiều người Việt Nam có xu hướng sang nước ngoài định cư, tìm kiếm…

Việt kiều

Nhà Tài Trợ