Theo chính sách mới của chính quyền Lao động bang Victoria, người dân ở tiểu bang này sẽ bị cấm hút thuốc ở các khu vực ăn uống ngoài trời, bao gồm các quán bia, quán cà phê và các cửa hàng takeaway....