Alo Úc – Amanda Nguyen được hai nghị sĩ Mỹ đề cử vì nỗ lực của cô trong việc đấu tranh cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục. Nghị sĩ California Mimi Walters và Zoe Lofgren đề cử Amanda Nguyen, 26...