Thống kê mới đây cho thấy những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bang Victoria đang nợ các công ty cung cấp điện và khí đốt ít nhất 50 triệu đô la. Photo: messenger-news.com Đây là thống kê được...