(www.Aouc.com) – Một số lãnh đạo xã ở Hà Tĩnh nợ “tiền nhậu” lên đến cả trăm triệu đồng nhưng khi nhà hàng đòi thì trả lời “chưa có nguồn thanh toán”. Ông Nguyễn Xuân Biên – chủ nhà hàng Bắc Kinh ở...