(www.Alouc.com) – Một sĩ quan Cảnh Sát Liên Bang Úc đã qua đời sau khi bị trúng đạn tại trụ sở cảnh sát liên bang Úc (AFP) nằm ở trung tâm Melbourne. Viên nữ sĩ quan đã được gấp rút đưa vào bệnh viện...