(www.Alouc.com) – Nạn nhân Carizza Bordeos ở Cairns đã cảnh báo các bà nội trợ nên kiểm tra chiếc nồi hầm nhà mình xem có đủ an toàn hay đang thuộc diện bị thu hồi hay không. Nồi áp suất là vật dụng...