Tôi liên tiếp được sếp khen vì năng suất làm việc cao hơn đồng nghiệp rất nhiều.  Số tôi may mắn sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng bố mẹ lại chăm chỉ làm ăn để từ hai bàn tay trắng có thể đưa...