(www.Alouc.com) – 2 thương hiệu thời trang nổi tiếng của Úc là Marcs và David Lawrence đã sụp đổ do những khoản nợ lên đến gần 30 triệu đô, trong đó có gần 3 triệu đô là quyền lợi của người lao động...