Khoản nợ này tương đương với 402 tỷ USD, theo số liệu của UBS Group AG, đây là các khoản thế chấp tại các ngân hàng Australia dựa trên các thông tin tài chính không chính xác. Nợ giả – Đây là một...