Nước Úc – Cơn bão kéo theo mây mù cuồn cuộn như “quái vật” và những tia chớp đánh ngang dọc khắp trời. Đoạn video quay lại cảnh một trận bão nhiệt đới với sấm chớp đùng đoàng ở miền bắc Australia cách...